Sari la conținut

1. INTRODUCERE

Definitie termeni:

Categorii speciale de date cu caracter personal: datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice;

Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita “persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane;

Operator: persoana fizica sau juridica care decide scopul si mijloacele prelucrarii. In raporturile dintre SC Asfalterra Beta Construct SRL si utilizatori, noi suntem operatorul datelor, iar utilizatorii au calitatea de persoana vizata;

Prezenta politica de confidentialitate este parte integranta din Termeni si Conditii si se aplica site-ului AsfaltariBucuresti.ro.

Prin utilizarea site-ului AsfaltariBucuresti.ro, utilizatorii accepta in totalitate aceste reguli sunt de acord cu acestea.

SC Asfalterra Beta Construct SRL este o societate romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Inaugurarii nr 13, camera 1, sector 2, inregistrata la ORC CIF 38637214 J40/20960/2017. Aceasta societate are calitatea de operator in sensul prevederilor Regulamentului UE si isi desfasoara activitatea prin intermediul site-ului AsfaltariBucuresti.ro.

Asigurarea confidentialitatii si integritatii datelor utilizatorilor este o prioritate a SC Asfalterra Beta Construct SRL si o preocupare constanta pentru noi. In consecinta, vom prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor in conformitate cu principiile si in spiritul legislatiei in materie aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Prezentul document se adreseaza tuturor utilizatorilor persoane fizice care au contact cu SC Asfalterra Beta Construct SRL si ale caror date personale ajung sa fie prelucrate de catre noi.

2. DATELE UTILIZATORILOR PE CARE LE PRELUCRAM, SCOPURILE SI TEMEIUL PRELUCRARII

Prestarea serviciilor oferite de SC Asfalterra Beta Construct SRL

Datele utilizatorilor pe care le prelucram pe site-ul AsfaltariBucuresti.ro pot include una/mai multe/toate informatiile urmatoare: nume si prenume, data nasterii, sex, e-mail, telefon, localizare, localitate de resedinta, date legate de interactiunea cu site-ul AsfaltariBucuresti.ro, informatii standard de autentificare pe internet, date de trafic, tipul, versiunea si limba browserului, timpii de acces si adresele IP, informatii legate de calitatea si utilizarea site-ului si/sau a aplicatiei, statistici legate de aplicatiile instalate.

In aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume si prenume, data nasterii, e-mail, telefon, localizare, localitate de resedinta, date legate de interactiunea cu site-ul AsfaltariBucuresti.ro, informatii standard de autentificare pe internet, date de trafic, tipul, versiunea si limba browserului, timpii de acces si adresele IP, informatii legate de calitatea si utilizarea site-ului si/sau a aplicatiei, statistici legate de aplicatiile instalate.

Temeiul prelucrarii este, in acest caz, consimtamantul utilizatorilor sau, dupa caz, necesitatea incheierii sau a executarii abonamentului dintre SC Asfalterra Beta Construct SRL si utilizatori.

Intentionam sa raspundem oricaror solicitari valide ale utilizatorilor prin furnizarea persoanei vizate toate informatiile necesare privind actiunile intreprinse in urma unei cereri a acesteia in termen de maximum o luna, cu exceptia cazului in care acest lucru necesita un volum ridicat de activitate, este foarte complex ori avem inregistrate un numar ridicat de solicitari, caz in care vom putea prelungi termenul de raspuns cu cel mult doua luni.

Transmiterea de oferte din initiativa noastra, ca urmare a acordului utilizatorilor

In situatia in care utilizatorii au fost de acord sa le trimitem comunicari (SMS-uri, email-uri etc) privind serviciile oferite de SC Asfalterra Beta Construct SRL, vom prelucra anumite date ale utilizatorilor pentru a putea sa le transmitem acestora astfel de informatii.

In unele cazuri legislatia ne impune sa comunicam date privind clientii nostri catre anumite autoritati, de a stoca datele clientilor un anumit interval de timp ori de a prelucra datele clientilor altfel.

Este posibil sa prelucram datele utilizatorilor pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane in fata instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, consultantilor nostri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate in acele dispute sau negocieri.

In aceasta situatie, vom prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor, dupa caz, in temeiul indeplinirii unor obligatii legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

3. DIVULGAREA DATELOR

In deplina concordanta cu cele expuse mai sus, mentionam ca exista cazuri in care este posibil sa divulgam date privitoare la utilizatori catre alte persoane fizice sau companii pentru motive legitime legate de activitatea noastra, cu acordul utilizatorilor, pentru a putea incheia ori executa abonamentul cu utilizatorii sau pentru ca legea ne impune. In astfel de situatii, vom oferi utilizatorilor informatii suplimentare atunci cand este cazul. De exemplu, acesti destinatari pot fi persoane fizice ori companii care sunt persoane imputernicite pentru noi, carora le putem divulga datele utilizatorilor (in conditii de securitate) pentru realizarea intereselor noastre legitime.

4. STOCAREA DATELOR UTILIZATORILOR

SC Asfalterra Beta Construct SRL va pastra datele cu caracter personal ale utilizatorilor potrivit prevederilor legale, perioada stocarii fiind diferita in functie de scopul pentru care le folosim si de categoria de date.

5. INCALCAREA SECURITATII DATELOR

In cazul in care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plangeri cu privire la modul in care societatea a gestionat datele personale, SC Asfalterra Beta Construct SRL va raporta incalcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in termen de 72 de ore de la constatarea incalcarii si va notifica fara intarziere persoanele relevante in cazul in care sunt susceptibile de a fi afectate de incident.

De asemenea, SC Asfalterra Beta Construct SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a limita daunele cauzate de incalcarea securitatii datelor.

6. DREPTURILE UTILIZATORILOR

Dreptul de acces la date – utilizatorii au dreptul de a-si accesa propriile date pe care le prelucram/controlam sau copii ale acestora. De asemenea, acestia au dreptul sa obtina de la noi informatii privind natura, prelucrarea si divulgarea acestor date;

Pentru ca utilizatorii sa isi exercite drepturile si, in situatiile in care prelucram datele utilizatorilor cu consimtamantul acestora, pentru a-si retrage acordul, rugam utilizatorii sa ne contacteze la adresa Bucuresti, Str. Inaugurarii nr 13, camera 1, sector 2.

Daca utilizatorii au o intrebare privind exercitarea vreunuia dintre drepturile lor mentionate mai sus sau orice alta solicitare, ii rugam sa ne contacteze la urmatoarea adresa de e-mail: [email protected].

7. REFUZUL UTILIZATORILOR DE A NE FURNIZA DATELE SOLICITATE

Utilizatorii nu sunt obligati sa furnizeze datele lor la care facem referire in acest document, acestia au libertatea de a decide ce date aleg sa ne transmita. Cu toate acestea, daca utilizatorii nu ne ofera datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil pentru noi sa le inregistram acestora contul sau sa il executam, sa le raspundem la solicitari, cereri sau intrebari ori sa le trimitem comunicari privind serviciile noastre.

8. PRELUCRAREA DATELOR REFERITOARE LA ALTE PERSOANE DECAT UTILIZATORII

Daca utilizatorii ne transmit date cu caracter personal privitoare la alte persoane, ii rugam sa informeze persoanele respective despre aceasta imprejurare si sa ii indrume spre prezenta Politica de confidentialitate ce se regaseste pe site-ul AsfaltariBucuresti.ro